Kuyu Suyu Arıtma - Artezyen Suyu Arıtma

Yer seviyesinden düşük derinliklerde, evsel ve endüstriyel uygulamalar için en yaygın kullanılan doğal su kaynağıdır. Doğal suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu yerin konum ve durumuna göre değişmektedir.

Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır.

Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yer altı sularının yüzey sularına göre en büyük avantajları çevre kirliliğinden daha az etkilenmeleri ve bünyelerinde daha az miktarda askıda katı madde ihtiva etmelidir.

Su yumuşatma reçinesi sodyum bazlı katyonik (pozitif yüklü iyonların bulunduğu) reçinedir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları, katyonik reçine yatağından geçerken sodyum iyonları ile yer değiştirir.

Endüstriyel işlemlerin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için, işlemlerde kaliteli sular kullanılması gerekmektedir. Kaliteli su kullanılmadığı zaman, işlemlerde arızalanmalar sıklaşarak bakım masrafları artacak, verimde düşmeler gözlenecek ve ürün kalitesi düşecektir. Bu nedenle endüstriyel işlem suyunun hazırlanmasında, çekilen kuyu suyu (artezyen suyu) kalitesine bağlı olarak havalandırma, demir oksidasyonu, filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon gibi işlemlerin bir kısmı ya da tamamı uygulanabilmektedir.

Kuyu suyu arıtma sistemleri kaliteli içme suyu veya proses suyu üretmek amacıyla kullanılan cihazlardır. Genelde kuyu sularında kullanılan yöntem kuyudan gelen su ön filtreden geçilerek içerisinde bulunan kum, demir, kireç gibi maddelerin atılması sağlanıp daha sonra su eğer kulanım amaçlı kullanılacak ise klorlama yapılıp su dezenfekte edilir. Reverse osmosis sistemi ile içme suyu olarak yada proses suyu olarak da kullanılabilir.

Kuyu Suyu Arıtma Yöntemlerinden Bazıları

Reverse Osmosis: Ağır metalleri ve nitratları yok eder. Genellikle aktif karbon filtreleri ile birlikte kullanılır.

Su Yumuşatma Sistemleri: Sudaki sertlik yapıcı mineraller olan kalsiyum ve magnezyum arıtımı için kullanılır. Kireç sorunu yaşanan her alan da kullanılabilir.

Aktif Karbon: Sudaki kimyasal kirliliği yok ettiği gibi özellikle bulanıklığı ve kokuyu temizler.

Ultraviyole: Tüm mikroorganizmaları öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.

Klorlama: Bakteri ve virüsleri öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.

Ozonlama: Zararlı mikroorganizmaları öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.